Mašine za pakovanje voća i povrća

Danas se pojavljuje sve veća potreba gallery12da se tržištu nude manja pakovanja voća i povrća. Finalni kupci sve vise imaju potrebu za mini pakovanjem počev od gramskih posudica do dva, tri kilograma, u zavisnosti od vrste proizvoda. Ambalažu za pakovanje treba prilagoditi svakom proizvodu kako bi se maksimalno zadržao njegov kvalitet i kako bi se sto bolje prilagodili zahtevima tržišta. Konačni finansijski efekti proizvodnje u velikoj meri zavise o načinu i vrsti pakovanja. Trend zadnje decenije je okrenut sve vise ka savremeno i adekvatno pakovanju svežeg voća i povrća pre svega u mala pakovanja gde se inače postiže najbolja cena. Kod toga je važno poznavanje osnovnih biohemijskih procesa u voću i karakteristika pojedinih vrsta ambalaže.


 

Mašine i linije

 

[columns]

[column layout=”[columns]

[column layout=”three”]

SORTIKE

 SORTIRKE
[/column]

[column layout=”three”]

LINIJE ZA MALA PAKOVANJA

MALA PAKOVANJA

[/column]

[column layout=”three”]
OPREMA ZA SOKOVE I SUŠENO VOĆE

Profesionalna mini sušara za voće
[/column]

[/columns]