Mašina za pakovanje jabuka u kese

Mašina za pakovanje jabuka u kese COM 300

Veoma praktična, krajnje jednostavna za upotrebu, ova mašina pakuje po zadatom broju jabuka u kesu. Poluautomatsko zatvaranje sa trakom. Jabuke bi trebale prethodno biti sortirane kako bi težina kese mogla da se odredi uz pomoć kalibraže. Svaka sorta jabuke u svojoj kalibraži je približne težine, te sa lakoćom može da se odredi koji je tačan broj jabuka neophodan za pakovanje u vreće.

linija za pakovanje u vreće