Digitalni registrator temperature

Ovaj novi registrator temperature, namenjen jednokratnoj upotrebi, idealan je za nadgledanje vrednosti tokom transporta na kratke, srednje i duže destinacije. Veoma je jednostavan za kontrolu i sve sto je neophodno je da se na kraju puta ubaci USB digitalni registrator temperature u bilo koji kompjuter. Svi potrebni podaci o temperaturi i vremenu koje je proizvod proveo tokom transporta u komori ce biti odštampani u PDF fajlu.

Nema potrebe da se instaliraju nikakvi dodatni softweri vec je neophodno imati Adobe Reader kako bi se isčitao PDF fajl. Nikakva posebna obuka nije potreba za rukovođenje ovim instrumentom jel je veoma jednostavna za rad i totalnim laicima.

digitalni registratorIzveštaj o čuvanju robe tokom transporta je odštampan kako grafički tako i u numeričkoj formi i mogu se odštampati istog momenta ili poslati putem maila.

Pokretanje ovog registratora se aktivira pritiskom na crveno dugme Start/stop. Posle, nakon tranporta dovoljno je ubaciti isti u bilo koji kompjuter bez ikakvih kablova kako bi se fajl o vrednostima tokom transporta pojavili na Vašem kompjuteru.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *