LUBENICE

Naša tehnologija UNI BIG za kalibriranje po težini je razvijena kako bi mogla da da’ odgovore na konkretna pitanja o kvalitetu i mogućnostima obrade ovog ploda.

lubenicaKarakteristike u sektoru obrade lubenica našim kalibratorima, su jedinstvene i veoma zadivljujuće posmatrajući posmatrajući njihovu težinu, obim i naš rezultat koji je dostigao 3 ploda po sekundi za svaku liniju. Ova tehnologija može da kalibrira lubenice do 10-12kg težine i obima do 300mm. Uni Big je linija koja je specijalno namenjena lubenicama, idealna za sve potrebe i zahteve jel može biti realizovan rad na jednom ili više kanala.

Odgovarajući na zahteve uz pomoć linije Uni Big,od početne faze pražnjenja, preko kalibriranja po kalibru, automatskim fazama konfekcije uspeli smo odgovoriti na zahteve klijenata sa znatnim smanjenjem troškova pri obradi. Linija može biti ponuđena i automatskim pražnjenjem box paleta, četkanjem na suvo ili na mokro i sa stolovima za pakovanje sa pneumatskim podešavanjem.