LIMUN

UNICAL_600-LA-COSTIERA-Italia-Nastri-trasportatori-a-rulli

 

Limunova osnova karakteristika je da u zavisnosti od godišnjeg doba u kom je berba, ima svojstven izgled za to godišnje doba. Svako doba sa sobom povlači odličja plodova koja su svojstvena baš za taj period i ovo je učinilo naše istraživanje i naš rad još izazovnijim te smo usavršili najnoviji sistem optičkog sortiranja Lemon Vision kako bismo napredovali u sortiranju spoljašnjeg kvaliteta.

 

Sortirati ispravno kvalitet limuna, u zavisnosti od tržišta i u zavisnosti od destinacije gde se plodovi isporučuju je bio izazov koji je zahtevao naše maksimalno ulaganje. Proisteklo je da smo uspeli odgovoriti na zahteve uz pomoć optičkog sortiranja koji je dao odgovore na pitanja naših klijenata kako da unaprede kvalitet u odnosu na ručnu selekciju koja apsolutno nije mogla da garantuje rokove isporuke s’obzirom da su se proizvođači oslanjali isključivo na radnu snagu koja nije bila kvalifikovana za ovaj veoma težak zadatak.

 

Zahvaljujući Lemon Vision, UNICAL_600_ULTRAVISION-SIGSTAD-Argentina-Zona-di-scarico
danas je moguće personalizovati selekciju kvaliteta automatski u zavisnosti od pojedinog zahteva određenog tržišta a sistem dozvoljava postepeno prilagođavanje kako bi se odradilo klasiranje za bilo koju vrstu defekta.

Osim što smo uveli znatna poboljšanja pri klasiranju limuna, naši klijenti su nam zahvalni zato što su zahvaljujući automatskom sortiranju znatno smanjili troškove u radu posle berbe.