JABUKA

UNICAL_700_ULTRAVISION-MINGUZZI-Italia-Nastri-trasportatori-a-rulli

 

Jedan od glavnih ciljeva UNITEC je bio da svim svojim kapacitetima unapredi sortiranje baš ovog voća. Nakon dugogodišnjeg uspeha u sortiranju trešnje, pre jednu deceniju Unitec je svoje investicije usredsredio na inovacije u klasiranju jabuka i konstantno praćenje potreba i zahteva tržišta širom sveta je dovelo do novih, izuzetno bitnih dostignuća u klasiranju jabuke.

 

DSC_0111Danas, razvoj novih sistema koji su visoko delikatni u obradi ovog voća je dovelo do kreiranja visokih kapaciteta za razne sorte jabuka, sagledavajući i pazeći karakteristike svake i rešavajući probleme koji mogu nastati sa izuzetno finim sortama. Skoro savršena optička tehnologija koja klasira po veličini i boji, danas je omogućila da se proizvod klasira na taj način da se odgovori na zahteve i najkomplikovanijih tržišta.

 

 

Inovativni sistem garantuje preciznu i krajnje pouzdan sistem za selekciju plodova po spoljnom i unutrašnjem kvalitetu ploda. ULTRAVISION sistem nudi izuzetne odgovore na zahteve finalnih klijenata zahvaljujući fleksibilnom, svestranom i visokom nivou automatizacije celokupne linije.  Tehnologije su napravljene tako da odgovaraju integritetu plodova sagledavajući oba aspekta, kako spoljnu ljusku jabuke tako i sadržaja unutrašnjosti plodova. Analize raznih parametara, kao što je koncentracija šećera, čvrstina, kiselina, itd., obezbeđuje krajnje precizno sortiranje plodova po unutrašnjem kvalitetu sa QS On sistemu.

 

QUALITY MATERIALSUNICAL_600-EXPOFRUIT-Argentina-Allineamento
UNITEC linije su napravljene u celosti od nerđajućeg čelika. Korišćenje izuzetno kvalitetnih materijala u proizvodnji kalibratora omogućava Unitecu da proizvodi celokupne sisteme za klasiranje voća kako u procesu predsortiranja tako i u procesu sortiranja i pakovanja, koja je visoko pouzdana i istrajna tokom vremena. Ovakvi izbori, kao što je ugradnja visokvalitetnih elemenata, omogućava kasnije veoma niske troškove održavanja.

UNITEC i automatizacija idu korak u korak jedno sa drugim jel UNITEC koristi svaki mogući način da proizvede mašine koje mogu automatski raditi,  kako bi umanjio potrebu za ljudskom radnom snagom tokom celokupnog procesa (od predsortiranja do pakovanja)